Houtworm

De meest voorkomende houtaantasters in onze gebouwen zijn de gewone houtworm, de grote houtworm en de boktor. Vooral de boktorlarven kunnen de bouwkundige staat van een pand dermate verminderen, dat een bestrijding niet meer kan worden uitgevoerd en alleen nieuwbouw een goed alternatief is.
De meest bekende houtaantaster is de gewone houtworm.

De ontwikkeling van houtaantasters:
Ei - Larve - Pop - Imago

De gewone houtworm
:
Uit een eitje van een houtwormkevertje (donkerbruin tot zwart en 2,5 tot 5 mm lang) komt een larve (Geelachtig-wit en 4 - 6 mm lang) deze eet ca. 3 jaar in het hout. Het is dus de larve van de houtwormkever die de schade aanricht. Daarna verpopt hij zich in het voorjaar net onder de oppervlakte van het hout.
In de pop ontstaat een houtwormkevertje. Dit beestje drukt zich uit de pop door het laatste flinterdunne laagje hout, waarbij de bekende kleine ronde gaatjes ontstaan. Dit gebeurt in de maanden mei tot augustus. Op plaatsen waar de houtworm actief is treft men aan de oppervlakte van het hout boormeel aan en kleine gaatjes van 1 - 2 mm. Ook wel "mieter" genoemd. Aan deze gaatjes (uitvliegopeningen) kan men dus zien om welke houtaantaster het gaat.
Eenmaal uit de pop op het hout gekropen, zoeken de mannetjes en vrouwtjes elkaar op om te paren. Het vrouwtje legt hierna de eitjes in naden en kieren van het hout en ook wel in oude uitvliegopeningen. De kevertjes sterven en de cyclus is rond.

De huisboktor

heeft bijvoorbeeld ovale uitvliegopeningen.
Ook is hij groter van formaat, waardoor hij meer schade aanricht.
En de larve kan 12 jaar in het hout leven.

De grote houtwormkever

(ook wel klopkever, bonte knaagkever of doodskloppertje genoemd) heeft ronde uitvliegopeningen van 2,5 - 4 mm.

Bestrijding

Gewone houtworm:
Bij gewone houtworm moet het hout ingespoten worden met een bestrijdingsmiddel. Dit wordt onder lage druk op het hout gespoten. Het middel dringt diep door in het hout, zodat de larven doodgaan. Ook lange tijd daarna eventueel nieuwe larven, het werkt dus ook preventief. Het hout moet wel vrij zijn van verf- en waslagen, omdat anders het middel niet in het hout dringt.
De Huisboktor:
Boorgangen zoveel mogelijk openleggen, en boormeel verwijderen en gangen met staalborstel reinigen.
Daarna als het hout stofvrij is gemaakt zoals bij de gewone houtworm, inspuiten onder lage druk met bestrijdingsmiddel.
De Grote Houtwormkever:
Omdat de grote houtwormkever vooral hout aantast wat eerst door vocht en schimmels is aangetast. Is het belangrijk om eerst het vochtprobleem aan te pakken, door b.v. de ventilatie te verbeteren.
Doordat de larve tot diep in het hout zitten, is alleen een oppervlakte behandeling niet genoeg.
Plaatselijk vooral bij balkeinden en verbindingen moeten tot ¾ van het hout gaten geboord worden. Om daarna de gaten op te vullen met een injectieplug (vloeistof kan er wel in maar niet terug uit) en onder druk te injecteren met bestrijdingsmiddel.

Om een goed beeld te krijgen van de aantasting, en door welk(e) insect(en) is het belangrijk om eerst een goede inspectie uit te voeren.